OpStapUU

OpStappers werken mee aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar sportdeelname en bereikbaarheid van sportvoorzieningen. De app OpStappUU brengt in kaart op welke locatie sportende en niet-sportende OpStappers activiteiten ondernemen, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de bereikbaarheid van sportvoorzieningen.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Een deel van de inwoners van de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Alphen aan den Rijn, Heerlen, Berkelland en Roerdalen, hebben een brief thuisgestuurd gekregen met inloggegevens. Via de website www.opstappuu.geo.uu.nl kan ingelogd worden bij de online vragenlijst. Nadat de vragenlijst ingevuld is kan met dezelfde inloggegevens ingelogd worden bij de app OpStappUU. OpStappers vullen gedurende 2 weken bij elke verplaatsing (‘rit’) die ze maken een aantal vragen in. Als de app regelmatig bijhouden wordt, kost deelname slechts een paar minuten per dag.

OpStappers zien in de app gegevens over hun sportgedrag vergeleken met dat van andere OpStappers en maken bij deelname kans op een VVV-bon.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel van het onderzoek ‘Sportdeelname en bereikbaarheid van sportvoorzieningen’ is onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het vrijetijds- en sportgedrag van inwoners van verschillende stedelijke en landelijke gemeenten. Het onderzoek richt zich op het belang van kwalitatief goede en bereikbare sportvoorzieningen hierbij. De resultaten van het onderzoek geven gemeenten meer inzicht in het gebruik van sportvoorzieningen, in de beperkingen die mensen hierbij ervaren en de wensen van sporters en niet-sporters.
Het onderzoek maakt deel uit van het NWO project ‘Sportvoorzieningen en Sportdeelname’. Het wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Mulier Instituut en de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Alphen aan den Rijn, Heerlen, Berkelland en Roerdalen. Daarnaast zijn NOC*NSF, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) betrokken bij het onderzoek.

Logo Universiteit Utrecht

Logo Universiteit Utrecht

Categorieën