1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

TRIPZOOM in het kort

Tripzoom helpt u meer inzicht te krijgen in het reisgedrag van uw doelgroep en de gewenste modal shift te realiseren. Met Tripzoom beschikt u over een bewezen techniek die u volledig op maat kunt inzetten voor uw doelstellingen of project.

Tripzoom is een platform dat bestaat uit:

  • een tracker die data verzamelt over het verplaatsingsgedrag van (de eigenaar van) de mobiele telefoon
  • een app als schil rondom de tracker om terugkoppeling te kunnen geven over het geregistreerde reisgedrag
  • een dashboard waarmee inzicht wordt verkregen in de data.

Via de tracker, die onderdeel vormt van de app die gebruikers installeren op hun smartphone, wordt de data verzameld. De verzamelde data wordt periodiek verzonden naar de server en teruggekoppeld via de app aan de gebruiker. De app vormt als het ware de “frontdesk” voor de deelnemers en is met diverse modules in te richten (o.a. een vergoedingenmodule, coachingsmodule en een rankingmodule). Na analyse is er van elke verplaatsing een grote hoeveelheid kenmerken bekend. De geanalyseerde ritgegevens vormen uiteindelijk de basis voor gedragsveranderingsprojecten, onderzoek, games en reiskostenvergoedingen.

Naast achtergrondinformatie over de werking van het Tripzoom platform zijn op deze site projectvoorbeelden te vinden  waar Tripzoom eerder succesvol is ingezet. Wij wensen u veel inspiratie toe en gaan graag met u in gesprek over uw specifieke vragen of wensen.

 

Lees meer over de Tripzoom Tracker, de dataverzamelaar van het Tripzoom systeem .

Lees meer

Tripzoom verzamelt waardevolle data op individueel niveau. Gecombineerd levert een grote groep gebruikers een schat aan data met betrekking tot mobiliteit.

Lees meer

Tripzoom monitort en analyseert mobiliteit zowel op individueel als groepsniveau. Hoe ziet het mobiliteitsgedrag van uw medewerkers, forensen of inwoners van uw gemeente/provincie eruit ?

Lees meer

 

Gebruik Tripzoom als basis voor projecten gericht op gedragverandering

Lees meer