Tracking 24/7

Binnen het Tripzoom platform is de tracker verantwoordelijk voor het automatisch registreren van de verplaatsingen van een smartphone. Uniek aan deze tracker is dat, indien gewenst, de registratie vol automatisch plaatsvindt. De gebruiker hoeft verder geen handelingen te verrichten bij het starten of eindigen van zijn reis. De door de tracker verzamelde data wordt periodiek verzonden naar de tripzoom server waar de gelogde data verder wordt geanalyseerd. De Tripzoom tracker is hierdoor bij uitstek geschikt voor mobiliteitsonderzoeken. Het vervangt dataverzamelingstechnieken via GPS dongles of dagboekjes en biedt toegevoegde waarde op bestaande lus-tellingen waarmee gebruik van de infrastructuur wordt gemeten. De schil om de tracker is de Tripzoom app die de deelnemer een terugkoppeling geeft over zijn reisgedrag. Deze app is op maat in te richten en van allerlei extra modules te voorzien. Denk aan een beloningsmodule of een rankingmodule.

Eigenschappen

De technologie waarop de Tripzoom tracker is gebaseerd is deels ontwikkeld binnen het door de EU gefinancierde SUNSET project. Gedurende 3 jaar is daar gewerkt aan de technologie welke het mogelijk maakt op een nauwkeurige en efficiënte wijze data te verzamelen.

  • Door slim gebruik te maken van alle sensoren in de mobiele telefoon is Tripzoom in staat het energiegebruik zo veel mogelijk te beperken op momenten dat de gebruiker zich niet significant verplaatst.
  • Indien het begin van een verplaatsing wordt gedetecteerd worden sensoren ingeschakeld welke het accuraat loggen van de bewegingen mogelijk maken.
  • Gedurende het loggen van bewegingen wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele data verbindingen om kosten voor de gebruiker te besparen. Pas na het beëindigen van een verplaatsing wordt deze verzonden naar de server. Vaak gebeurt dit dan via de wifi verbinding thuis of op het werk. Indien er geen verbinding beschikbaar is wordt de data pas bij beschikbaar komen van de verbinding verzonden.
  • Hoewel Tripzoom gebruik maakt van nieuwe innovatie technologieën hoeft de gebruiker niet te beschikken over het nieuwste toestel. Bij nieuwere toestellen wordt de extra beschikbare data als ondersteuning gebruikt bij de analyse op de server.

Beschikbaarheid

De Tripzoom Tracker is beschikbaar voor de volgende smartphones:

  • Apple Iphone vanaf IOS versie 5 en Iphone 3GS
  • Android vanaf versie 2.3

De top 5 aan meest gebruikte smartphones wordt te allen tijde ondersteund. Vraag ons gerust naar de actuele stand van zaken!

Voorbeelden

De Tripzoom Tracker technologie wordt meestal gecombineerd met een applicatie die onderdeel uitmaakt van een specifiek project, bijvoorbeeld een fietsstimuleringsproject, waarbij diverse aanmoedigingsmodules gekoppeld zijn. Zo vormen de ritgegevens vaak de basis voor beloningen of coaching van de deelnemers. Voorbeelden van dergelijke applicaties zijn te vinden onder tabblad “projecten”. Klik op onderstaande button.

Lees meer

 

foto_hand_app_0