Big mobiliteitsdata

De met de Tripzoom Tracker verzamelde data vormen de basis voor games, incentivesprogramma of onderzoek.  Behalve de data die noodzakelijk is voor de specifieke toepassing kan met de data die door Tripzoom is verzameld een veelheid van vragen worden beantwoord.  Met deze data kunnen zowel op individueel als op groepsniveau vragen worden beantwoord.

Op ritniveau

 • Begin en eindadres van de afgelegde rit
 • Begin en eindtijdstip van de rit
 • De gedetecteerde vervoerswijze
 • Waarschijnlijk motief van de reis aan de hand van vertrek en bestemming
 • Door middel van mapmatchen koppelen van metingen aan wegsegmenten.

Op individueel niveau

 • Hoeveel reist een gebruiker
 • Wat zijn vaak gereden routes en met welke modaliteit
 • Wat zijn vaak bezochte locaties
 • Hoeveel tijd is een gebruiker kwijt aan woon werk verkeer
 • Hoeveel vertraging loopt een gebruiker op tijdens zijn woonwerk verkeer
 • Hoe zijn modal split er uit
 • Welk potentieel is er voor gedragverandering

Op groepsniveau

 • Inzicht in reizigersstromen
 • Inzicht in wie de gebruikers zijn van specifieke infrastructuur
 • Herkomst bestemmings- matrices op groepsniveau
 • Gemiddelde snelheden en intensiteiten
 • Datafusie met infrastructuurmetingen
 • Input voor verkeersmodellen

 

Voorbeelden

Onderstaand voorbeeld toont een automatisch gegenereerd weekoverzicht van de verplaatsingen en de verblijfsplaatsen van een gebruiker. Klik op de afbeelding voor meer detail.

timeline

Onderstaande afbeelding toont een set van metingen welke door de Tripzoom tracker is gegeneerd. Door de metingen te matchen met een vervoersnetwerk kan de gereden route accuraat worden gereconstrueerd. Na mapmatchen kunnen snelheden en intensiteiten van metingen gekoppeld worden aan een netwerk voor verdere analyse. Klik op de afbeelding voor meer detail.

mapmatch2

In onderstaande figuur is de herkomst bestemming van de B-Riders gevisualiseerd op woonplaatsniveau. De dikte van de lijn geeft een indicatie van het aantal verplaatsingen, de cirkels geven verplaatsingen weer binnen dezelfde woonplaats. Klik op de afbeelding voor meer detail.

 

heatmap

 

 

source_destination

 

trip_characteristics

 

ring_ring