Games en apps voor beinvloeding van reisgedrag

Tripzoom is een bewezen techniek welke in staat is verplaatsingen van individuen al dan niet automatisch in detail te meten en te monitoren.  Deze basis van gemeten verplaatsingsgedrag kan vervolgens dienen om de gebruiker inzicht te verschaffen in zijn eigen gedrag of om prikkels uit te delen om dit gedrag te wijzigen.  Het uitdelen van prikkels en administratie van incentives is een integraal onderdeel van het Tripzoom platform.  In recente projecten is daarbij gebleken dat het Tripzoom  platform schaalbaar is en in staat is om grote groepen deelnemers real time te tracken.

Voorbeelden van incentives:

  • Een vergoeding per afstand of afstandsklasse van de rit.  Als onderdeel van de berekening van de vergoeding kunnen o.a. het tijdsvenster waarbinnen de rit valt, de gekozen modaliteit of herkomst of bestemming een rol spelen. Een voorbeeld kan zijn het vergoeden van fietsritten gemaakt op een weekdag tussen 7 en 9 met een bepaalde postcode of groep van postcodes als bestemming.
  • Een gebruiker kan een credit verdienen waarmee hij meedoet aan een loterij omdat hij tijdens zijn autorit de maximum snelheid niet heeft overschreden.
  • Een gebruiker kan iedere keer dat hij een specifieke weg neemt een credit verdienen. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn het nemen van een snelfietsroute wat eventueel uitgebreid kan worden met een tijdsvenster of een bepaalde dag.
  • Een gebruiker kan een credit verdienen indien hij zich wel verplaatst maar een een bepaald infrastructuur onderdeel vermijdt.
  • Een gebruiker kan zich bepaalde doelen stellen waarna het bereiken van dit doel inzichtelijk wordt gemaakt. Voorbeeld een jaar minimaal 3x per week op de fiets naar het werk.
  • Een gebruiker kan aangemoedigd worden om zijn gewijzigde gedrag te continueren.  Voorbeeld het versturen een felicitaties aan een gebruiker in de trant van ‘Gefeliciteerd je bent al naar Barcelona gefietst’

 

app_positive_drive

weekmail

coach