Privacybeleid

Uw privacy

Locatienet is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij je in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Tripzoom persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Tripzoom zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zijn Locatienet en de partner waarbij je je hebt aangemeld om mee te doen aan het onderzoek.

 

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Locatienet je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienst Tripzoom verzamelt en verwerkt Locatienet deze persoonsgegevens:

 

Alleen als je een Tripzoom account heeft, registreert Locatienet je email adres.

Wanneer je contact opneemt met Locatienet registreren wij je mededelingen, vragen en de contactgegevens die nodig zijn om je te kunnen antwoorden, en om de voortgang van de beantwoording te monitoren.

De verplaatsingsinformatie bestaande uit de locatiegegevens van je telefoon, waaronder positie, snelheid en richting en diagnostische informatie. Deze informatie wordt tijdens de verwerking voorzien van een herkomst- en bestemmingsadres en de geschatte route en vervoerswijze.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de app worden kliks naar de onderdelen van de app bijgehouden.

 

Bewaartermijn en vernietiging

Geanonimiseerde verplaatsingsgegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je een dergelijk verzoek hebt kun je een email sturen naar info@locatienet.com onder vermelding van ‘UAVG Tripzoom’.

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Je gegevens worden niet gedeeld met andere partijen anders dan de onderzoekspartner

Beveiliging

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij bewaren en verwerken je persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Ook passen wij fysieke, elektronische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo gebruiken wij geavanceerde firewall- en wachtwoordbeveiliging voor onze databases, fysieke toegangscontroles voor onze gebouwen en bestanden en is toegang tot je persoonsgegevens alleen mogelijk voor gemachtigde medewerkers.

 

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@locatienet.com.

 

download hier het privacy beleid als pdf