Monitoring en Analyse van Mobiliteit

De door de Tripzoom Tracker gelogde data wordt geanalyseerd op de Tripzoom server.  Na analyse zijn voor iedere gemeten verplaatsing standaard een aantal kenmerken beschikbaar. Indien gewenst kan er ook extra data verzameld worden door gericht via de app vragen te stellen aan de gebruiker op basis van zijn gemeten verplaatsing. Na een gemeten verplaatsing wordt bijvoorbeeld gericht gevraagd wat de activiteit op de plaats van bestemming was.  De op Tripzoom gebaseerde dataverzameling kan zo grotendeels traditionele inwintechnieken vervangen en een deel van de analyse out of the box leveren.

 

opstapp1

opstapp