Smoover

smooverHet klinkt als toekomstmuziek, zelfrijdende auto’s. Maar dat is helemaal niet zo ver van de werkelijkheid als het lijkt. Smoover levert een belangrijke bouwsteen voor het toekomstige autorijden, waarbij auto’s al veel denkwerk van je overnemen en door onderlinge samenwerking voor een goede doorstroming zorgen.

Overheid en bedrijfsleven werken samen aan bereikbaarheid

Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu geven financiële en praktische ondersteuning aan innovatieve mobiliteitsprojecten in de Brainport-regio. Het subsidieprogramma Brabant in-car III is gericht op effectieve en efficiënte in-car toepassingen die de doorstroming op de A67 verbeteren. Het maakt deel uit van het programma Beter Benutten, waarin rijk, regio en bedrijfsleven in 10 stedelijke regio’s samen innovatieve maatregelen nemen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu geven financiële en praktische ondersteuning aan innovatieve mobiliteitsprojecten in de Brainport-regio. Het subsidieprogramma Brabant in-car III is gericht op effectieve en efficiënte in-car toepassingen die de doorstroming op de A67 verbeteren. Het maakt deel uit van het programma Beter Benutten, waarin rijk, regio en bedrijfsleven in 10 stedelijke regio’s samen innovatieve maatregelen nemen om de bereikbaarheid te verbeteren.